Ukážka z výroby hadice DN200

Spoločnosť Kohaflex spol. s r. o. vyrába kovové hadice od svetlosti DN 6 až po svetlosť DN 300. Toto je malá ukážka z výroby hadice DN 200 s dĺžkou L = 4600 mm. Na predmetnej hadici je použitá aj ochrana zo sklenných vlákien proti sálavému teplu. Bližšie informácie nájdete tu.