Iný sortiment a služby

Spoločnosť KOHAFLEX ponúka široký sortiment výrobkov a služieb súvisiacich s flexibilnou prepravou kvapalín a plynov:

Technická činnosť

Montáž a supervízia pri montáži

Zváracie práce

Potrubné uloženia závesy

Hadice a montážne súpravy Montiflex

Tepelnoizolačné tkaniny