Profil spoločnosti

 • Spoločnosť Kohaflex s r.o. bola založená v roku 1992. Sme 100% slovenská výrobno-obchodná organizácia so sídlom v Banskej Bystrici.
 • Od roku 1998 naše výrobky odbytuje v Českej republike spoločnosť Kohaflex CZ so sídlom v Ostrave.
 • Spoločnosť Kohaflex s r.o. má vybudované vlastné technické oddelenie, ktoré vykonáva inžiniersku činnosť v oblasti aplikácií hadíc, pevnostných výpočtov potrubných trás s návrhom systému kompenzácií teplotných dilatácií a vibrácií a inú technickú podporu našim zákazníkom pri riešení pružnej prepravy kvapalín a plynov.
 • Od roku 2002 má spoločnosť Kohaflex certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001.
 • Našim cieľom je vytvárať dlhodobé partnerské vzťahy s našimi zákazníkmi a poskytovať im komplexnú ponuku pre flexibilné vedenia kvapalín a plynov.

Ponúkame: 

Výrobná činnosť spoločnosti Kohaflex

 • zváranie celokovových tlakových hadíc z nekorodujúcej ocele
 • lisovanie vysokotlakových gumených, termoplastových a PTFE hadíc
 • kompletáž priemyselných hadíc s koncovkami podľa požiadavky zákazníka
 • zváranie vlnovcových kompenzátorov
 • výroba pružných výfukových medzikusov pre spaľovacie motory
 • zváranie konštrukcií a zostáv z nekorodujúcej oceli a hliníka v ochrannej atmosfére
 • montáž výrobkov Kohaflex do potrubných systémov a zariadení u zákazníka

Obchodná činnosť spoločnosti Kohaflex

 • gumené a plastové hadice pre priemysel
 • gumené a PTFE kompenzátory
 • mäkké tkaninové kompenzátory
 • armatúry a rýchlospoje pre priemysel
 • tepelnoizolačné materiály
 • potrubné závesy a potrubné vedenia

Inžiniersko - poradenská činnosť

v oblasti aplikácií hadíc, kompenzácie teplotných dilatácií a tlmenia vibrácií
a chvení v potrubných systémoch.