Špecifikácia hadíc

pre stiahnutie dotazníka na špecifikáciu hadíc, kliknite SEM
Firma:
Vypracoval:
Telefón:
Fax:
e-mail:

 

Hruboorámovanú časť prosíme bezpodmienečne vyplniť

Prepravované médium*   Menovitá svetlosť:
Teplota Min. Max.   Spôsob pripojenia: 1. strana 2. strana
- média* °C - typ/ závit* /
iná:
/
iná:
- okolia °C

Tlak

Min. Max.   - materiál
- vnútorný* MPa Celková dĺžka*
- vonkajší MPa Počet kusov*

* údaje sú povinné

 

Požiadavka na vonkajšiu ochranu hadice:

Ochrana voči oteru Ochrana voči sálavému teplu Ochrana proti zalomeniu

 

Prosíme vyplniť pokiaľ je to možné

Druh pohybu a jeho intenzita:

Vonkajšie vplyvy / Použitie:
Požiadavka na dokumentáciu:

Odpíšte overovaní kód: