Špecifikácia tkaninových kompenzátorov

pre stiahnutie dotazníka na špecifikáciu kompenzátorov, kliknite SEM
Firma:
Vypracoval:
Telefón :
Fax :
e-mail :

 

Médium

vzduch čistý: ÁNO NIE

spaliny obsahujúce kyseliny:

ÁNO NIE
vzduch vlhký: ÁNO NIE vlhké : ÁNO NIE
prímesy prachu: ÁNO NIE analýza média :
zrnitosť: hrubá Ømm jemná

 

Tlak prevádzkový: Pa   Teplota prevádzková: °C  
  minimálny: Pa     minimálna: °C  
  maximálny: Pa     maximálna: °C  
  tlakové rázy: ÁNO NIE     teplota okolia: °C  

 

Druh pohybu : teplotné dilatácie:        
  kmity / vibrácie: amplitúda : mm   frekvencia pohybov : Hz
  iné: 

 

Veľkosť pohybu : axiálne stlačenie: mm
  axiálne roztiahnutie: mm
  laterálne ( do strán ): mm
  angulárne: mm

 

Počet cyklov :      
Poloha potrubia : zvisle vodorovne šikmo pod uhlom °
Smer prúdenia : nahor nadol      
Maximálna vzdialenosť medzi dvoma pevnými bodmi : m

 

Spôsob upevnenia / typ kompenzátora :
Rozmer : D : mm D 1 : mm
  D2 : mm D 3 : mm
Montážna dĺžka kompenzátora: mm
Vodiaca trubka / chránička : súčasť kanálu : ÁNO NIE  
  požadovaná od nás : ÁNO NIE  
Kanálové príruby požadované od nás : NIE ÁNO  
Prítlačné príruby požadované od nás : materiál : rozmery / náčrt priložiť
Prevedenie kompenzátorov : uzatvorené otvorené  
  dierované bez dier  
Počet kusov kompenzátorov : ks

 

Požadovaná sprievodná dokumentácia :
 
Špeciálne požiadavky :
 

 

Odpíšte overovaní kód: