Všeobecné informácie

Tkaninové kompenzátory sú pružné potrubné diely vyrobené z vrstiev tkanín, impregnovaných tkanín, tesniacich fólií, prípadne oceľových pletív.

Všetky používané materiály sú 100% bezazbestové. Pre zvýšenie tepelnej odolnosti sa pri výrobe tkaninových kompenzátorov používajú tkaniny na báze sklenených, alebo keramických vlákien, prípadne sa pred samotný kompenzátor vkladá tepelno-izolačná vrstva.

Konštrukcia tkaninových kompenzátorov je navrhovaná vždy pre konkrétnu aplikáciu. Tkaninové kompenzátory sa vyrábajú v kruhových aj nekruhových prierezoch.

Tkaninové kompenzátory sa vyrábajú s ukončením buď na upínacie spony/prítlačné lišty, alebo s prírubovým ukončením.

Rozmery a použité materiály tkaninových kompenzátorov sa navrhujú podľa konkrétneho miesta aplikácie a konkrétnych prevádzkových zaťažení.

Tkaninové kompenzátory sú určené výlučne pre potrubia s plynnými médiami, pre elimináciu teplotných dilatácií potrubí, vibrácií ventilátorov a pod. (vzduch, spaliny, ...). Je možné ich použiť aj pre chemicky agresívne kyslé, alebo alkalické plyny.

Tepelná odolnosť tkaninových kompenzátorov je až do 1200°C. Tlaková odolnosť tkaninových kompenzátorov je max. 0,1 MPa.

Tkaninové kompenzátory dokážu zachytávať pohyby vo všetkých smeroch a vďaka ich nízkej tuhosti minimálne zaťažujú uloženie potrubia. V prípade, že prúdiaci plyn dosahuje rýchlosť prúdenia vyššiu ako 10 ms-1, alebo obsahuje abrazívne častice , je potrubné kompenzátor chrániť vnútornou ochrannou rúrou.

V prípade aplikácie na podtlak, je potrebné zamedziť „vťahovaniu“ kompenzátora do prierezu potrubia (výstužné krúžky, chránička).