Všeobecné informácie

 • gumené kompenzátory sú pružné gumené „mechy“ vyrobné vulkanizovaním gumenných zmesí spolu s výstužnými textilnými, alebo oceľovými vláknami
 • pre zvýšenie tlakovej odolnosti gumených kompenzátorov je uprostred steny mechu vkladaná výstuž z textilných alebo oceľových vlákien
 • gumené kompenzátory sú ukončené buď otočnými, galvanicky pozinkovanými prírubami, pevnými prírubami, alebo závitovými skrutkovateľnými koncovkami s rúrovými závitmi.
 • Gumené kompenzátory sa vyrábajú vo svetlostiach od DN20 do DN2400 mm
 • Teplotná odolnosť gumených kompenzátorov je od -25°C do max. 130°C, v závislosti od materiálu použitej gumy a vnútornej výstuže kompenzátora
 • Tlaková odolnosť gumených kompenzátorov v štandardnom prevedení je PN 6, 10 a 16 (menovitý tlak pri teplote 20°C). Tlaková odolnosť je závislá od typu a svetlosti kompenzátora a max. prevádzkovej teploty média. Pri prevádzkovej teplote média vyššej ako 50°C je potrebné korigovať tlakovú odolnosť kompenzátora. Veľkosť korekcie závisí od typu kompenzátora a materiálu „mechu“

Použitie gumených kompenzátorov

Gumené kompenzátory sa používajú na elimináciu teplotných dilatácií v potrubných systémoch. Najväčší rozsah použitia nachádzajú v aplikáciách tlmenia vibrácií, chvení a hlučnosti od čerpadiel a iných vibrujúcich potrubných agregátov.

Konštrukcia

 • Gumený kompenzátor pozostáva z gumeného mechu obojstranne ukončeného prírubovými, alebo závitovými koncovkami. Príruby sú buď otočné, alebo pevné (vŕtané spolu s tesniacimi plochami gumeného mechu).
 • Kompenzátory môžu byť dodané s tiahlami – obmedzovačmi osovej reakčnej sily kompenzátora. Konštrukčné prevedenie tiahel závisí od spôsobu namáhania (pohyby) kompenzátora
                    
CR - 1M   CR - 3M   CR - 5M  
Axiálny pohyb   Angulárny pohyb   Lateralny pohyb  

 

Materiál gumených kompenzátorov

1. Gumené „mechy“ sú vyrábané z materiálov podľa nižšie uvedenj tabuľky

Typ

farba

materiál

odolnosť

teplota

CR

modrá

Neoprén

Chloroprene

atmosferické vplyvy, ozón, morská voda, soľné roztoky, slabé kyseliny, občasný kontakt s palivami bez aroma olejov.

-35 °C+ 82°C

EPDM

červená

EPDM

Ethylene-propylene

teplý vzduch,teplá voda, ozón, rôzne chemické substancie bez rozpúšťadiel olejov a silných kyselín,

-35 °C+ 121°C

NBR

žltá

Buna-N / Nitril

Nitril-butadiene

palivá a minerálne oleje s obsahom max 30% aromatických, zemný plyn

-35 °C+ 99°C

CSM

zelená

hypalon

chemické látky všeobecne, vrátane slabých a silných kyselín s výnimkou minerálnych, rastlinných a aroma olejov

-35 °C+ 107°C

IR

biela

prírodná guma

potravinárske výrobky, pitná voda, okrem rastlinných olejov

-35 °C+ 92°C2. Príruby
 • uhlíková oceľ galvanicky pozinkovaná, alebo s nástrekom farby
 • nekorodujúca oceľ

3. Závitové koncovky
 • liatina žiarová pozinkovaná
 • nekorodujúca oceľ