Typy gumených kompenzátorov

Spoločnosť Kohaflex ponúka nasledovné typy gumených kompenzátorov:

Gumené kompenzátory s otočnými prírubami typ GKA-C5, C10, C10R a C15

Rozdiel medzi jednotlivými typmi je v tlakovej odolnosti, vo veľkosti dovolených výchyliek a z toho vyplývajúcej rozdielnej celkovej dĺžke. Všetky uvedené typy môžu byť dodávané v rôznych materiáloch gumy.

Viac informácií nájdete v katalógu gumených kompenzátorov.

Doporučujeme pokiaľ to prevádzkové podmienky dovoľujú prednostne použiť typ GKa C15 EPDM, ktorý má spoločnosť Kohaflex skladom.

Gumené kompenzátory s pevnými prírubami typ GKB – 201 W a M80 010

Tieto typy kompenzátorov je vhodné použiť pre väčšie priemery a ťažké prevádzkové podmienky.

Gumené kompenzátory so závitovým ukončením typ GKZ – TF30

Sú určené pre menšie priemery potrubí od 20 do 80 mm.

Viac informácií nájdete v katalógu gumených kompenzátorov.