Typy PTFE kompenzátorov

Spoločnosť Kohaflex ponúka nasledovné PTFE kompenzátory:

Gumené kompenzátory s otočnými prírubami s vnútornou PTFE výstelkou

3 alebo 5 vlnové PTFE kompenzátory s prírubovým ukončením.

Materiál PTFE môže byť biely alebo čierny , elektricky vodivý PTFE.