Všeobecné informácie

 • kovové kompenzátory sú pružné vlnovcové „mechy“ vyrobené formovaním plechov zo širokého sortimentu ocelí legovaných aj uhlíkových. Môžu mať kruhový, alebo nekruhový prierez,
 • kovové kompenzátory sa vyrábajú ukončené privarovacími rúrami, alebo prírubami a pri malých svetlostiach aj so závitovými koncovkami.
 • Kovové kompenzátory s kruhovým prierezom sa vyrábajú vo svetlostiach od DN 15 do DN 5000 mm.
 • Kovové kompenzátory s nekruhovým (obdĺžnikovým prierezom) sa vyrábajú podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Použitie kompenzátorov

Kovové kompenzátory sú určené predovšetkým pre elimináciu teplotných dilatácií v potrubných systémoch s premenlivou teplotou (horúca voda, para, spaliny), tlmenie mechanických vibrácií od chvejúcich sa agregátov (čerpadlá, kompresory, spaľovacie motory, ...), elimináciu montážnych nepresností a iných prevádzkových posuvov potrubných systémoch.

Základné rozdelenie kompenzátorov

Kompenzátory sa rozdeľujú podľa spôsobu namáhania na:

                     
AXIÁLNE             ANGULÁRNE             LATERÁLNE             UNIVERZÁLNY                         TLMIČE VIBRÁCIÍ       
          


Teplotná odolnosť

kovových kompenzátorov v štandardnom materiálovom prevedení je od – 196°C do 600°C. V prípade použitia špeciálnych materiálov môže byť aj vyššia.

Tlaková odolnosť

kovových kompenzátorov je závislá od svetlosti kompenzátora, konštrukcie vlnovcového mechu a prevádzkovej teploty. Štandardne sa pohybuje od -0,1 MPa do +6,3 MPa.

Konštrukcia

vlnovec môže byť vyrobený z jednej vrstvy plechu (monolitný) alebo z viacerých vrstiev plechu (viacvrstvový).


Monolitný vlnovec                 Viacvrstvový vlnovec
Monolitný vlnovec   Viacvrstvový vlnovec


Prednosťou viacvrstvových kompenzátorov je:
 • ich nižšia tuhosť, čo má pozitívny dopad na zaťaženie pevných bodov,
 • lepšia schopnosť zachytávať väčšie výchylky pri menších zabudovacích rozmeroch,
 • vyššia flexibilita pri väčšom tlakovom zaťažení,
 • schopnosť absorbcie mechanických vibrácií,
 • možnosť výroby kompenzátorov s vnútornou vrstvou zo špeciálnych ocelí (Inconel, Incoloy, Titan, ...) pre chemicky agresívne médiá
Všetky vlnovce sú navrhnované, vyrábané a skúšané podľa normy EJMA (Združenie výrobcov kompenzátorov).

Pre zvýšenie stability vlnovcového mechu, zníženie turbulencií pretekajúceho média, prípadné zvýšenie odolnosti voči abrazívnym časticiam môže byť kompenzátor vyrobený s vnútrnou vodiacou rúrou. Táto sa doporučuje taktiež v prípade, že rýchlosť pretekajúceho kvapalného média je vyššia ako 3m/s a plynného média je vyššia ako 7m/s.

Materiál kompenzátorov

Kovové kompenzátory sa vyrábajú z nasledovných materiálov v závislosti na prevádzkových podmienkach:
 1. VLNOVCE
  štandardné – AISI 321, AISI 316 Ti
  špeciálne – Inconel 625, Incoloy 825, Monel 400, Titan, ...
   
 2. PRIPOJOVACIE ARMATÚRY
  dobre zvariteľné ocele triedy 11, 12 a 17, príp. iné podľa prevádzkových podmienok
   
 3. VNÚTORNÁ VODIACA RÚRA
  štandardné AISI 304