Typy kovových kompenzátorov

KW   Axiálny kompenzátor
s navarovacími nátrubkami


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: na zachytenie axiálnych výchyliek a chvenia v potrubí
  KLFS   Laterálny kompenzátor
s pevnými prírubami


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú výchylky v rovinách kolmých na os kompenzátora
KW      

 

KFS   Axiálny kompenzátor
s pevnými prírubami


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: na zachytenie axiálnych výchyliek a chvenia v potrubí
  KLRW   Laterálny kompenzátor
rovinný navarovací


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú výchylky v jednej rovine kolmo na os kompenzátora
KW      

 

KTFS   Tlmič chvenia s obmedzovačmi
reakčnej sily uloženými
v silenblokoch


Svetlosti: DN 40 − DN 300
Tlaky: PN 6 − PN 16
Použitie: na zníženie chvenia a vibrácií v potrubí
  KLRFS   Laterálny kompenzátor
rovinný s pevnými prírubami


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú výchylky v jednej rovine kolmo na os kompenzátora
KW      

 

KFB   Axiálny kompenzátor
s otočnými prírubami


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: na zachytenie axiálnych výchyliek a chvenia v potrubí
  KLPW   Laterálny kompenzátor
priestorový navarovací


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú výchylky v rovinách kolmých na os kompenzátora
KW      

 

KKZ   Axiálny kompenzátor
závitový


Svetlosti: DN 15 − DN 50
Tlaky: PN 10
Použitie: na zachytenie axiálnej rozťažnosti v rozvodoch ústredného kúrenia, teplej vody a pary vo výškových budovách
  KLPFS   Laterálny kompenzátor
priestorový s pevnými prírubami


Svetlosti: DN25 − DN5000
Tlaky: PN1 − PN63
Použitie: zachytávajú výchylky v rovinách kolmých na os kompenzátora
KW      

 

KLW   Laterálny kompenzátor
navarovací


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú výchylky v rovinách kolmých na os kompenzátora.
  KAW   Angulárny kompenzátor
navarovací


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú uhlové výchylky.
Používajú sa v dvoj alebo trojkĺbovom
systéme, na zachytenie veľkých výchyliek v jednej rovine
KW      

 

KAFS   Angulárny kompenzátor
s pevnými prírubami


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú uhlové výchylky.
Používajú sa v dvoj alebo trojkĺbovom
systéme, na zachytenie veľkých výchyliek v jednej rovine
  KPDK   Axiálny predpätý
kompenzátor navarovací


Svetlosti: DN 32 − DN 600
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: na zachytávanie veľkých axiálnych výchyliek v predizolovaných potrubných systémoch
KW      

 

KKW   Kardanový kompenzátor
navarovací


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú uhlové výchylky.
Používajú sa v dvoj alebo trojkĺbovom
systéme, na zachytenie veľkých výchyliek v priestore
  KTV   Kompenzátory tlakovo vyvážené
(navarovací alebo prírubový)


Svetlosti: na dopyt
Tlaky: PN 1 − PN 40
Použitie: zachytáva axiálne a laterálne výchylky a nezaťažuje pevné body
KW      

 

KKFS   Kardanový kompenzátor
s pevnými prírubami


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú uhlové výchylky.
Používajú sa v dvoj alebo trojkĺbovom
systéme, na zachytenie veľkých výchyliek v priestore
  KPV   Kompenzátor pravouhlý s vlnami
tvaru V (navarovací alebo
prírubový)


Svetlosti: do 5000 x 14000 mm
Tlaky: do PN 1
Použitie: na zachytenie axiálnych výchyliek a chvenia v potrubí
KW      

 

KUW   Univerzálny kompenzátor
navarovací


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú výchylky a chvenia vo všetkých smeroch
  KD   Duplikátorový kompenzátor
(navarovací alebo prírubový)


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 63
Použitie: na zachytenie axiálnych výchyliek a chvenia v potrubí s možnosťou vyhrievania alebo chladenia pretekajúceho média
KW      

 

KUFS   Univerzálny kompenzátor
s pevnými prírubami


Svetlosti : DN 25 − DN 5000
Tlaky : PN 1 − PN 63
Použitie: zachytávajú výchylky a chvenia vo všetkých smeroch
  KJ   Jednovrstvový kompenzátor
(navarovací alebo prírubový)


Svetlosti: DN 25 − DN 5000
Tlaky: PN 1 − PN 40
Použitie: na zachytenie axiálnych výchyliek
KW      

 

KJDK   Axiálny jednocyklový
kompenzátor navarovací


Svetlosti: DN 25 − DN 600
Tlaky: PN 1 − PN 40
Použitie: na zachytávanie veľkých axiálnych výchyliek v predpätých potrubných systémoch
       
KW