Technická činnosť

Technické oddelenie spoločnosti Kohaflex vykonáva pre našich obchodných partnerov:
  • Návrh optimálnej aplikácie výrobkov spoločnosti Kohaflex pre špecifické požiadavky zákazníka
  • Prehliadky technologických zariadení u zákazníkov za účelom návrhu konštrukčného riešenia pre aplikáciu výrobkov spoločnosti Kohaflex
  • Pevnostné výpočty potrubných trás s definovaním systému kompenzácie a uloženia potrubných trás
  • Konzultačnú činnosť pre konštruktérov a projektantov používajúcich pružné potrubné výrobky spoločnosti Kohaflex
  • Technický dozor pri montáži výrobkov spoločnosti Kohaflex