Montáž a supervízia pri montáži

Spoločnosť Kohaflex ponúka montáž svojich výrobkov do technologických zariadení zákazníka, prípadne odbornú supervíziu pri montáži.