Typy kovových hadíc

Spoločnosť Kohaflex pri výrobe kovových tlakových hadíc používa pre väčšinu aplikácií tlakových hadíc metráž typu Parallel, Parallel K10, Parallel K20, Parallel 700 a typ DUO.


Hadice typu PARALLEL

sú vyrobené skružovaním tenkých pásov z nekorodujúcej ocele do tvaru tenkostennej rúry, zvarenej pozdĺžne mikroplazmou. Následne sa na tenkostenných rúrach mechaicky, alebo hydraulicky formuje za studena paralelná (prstencová) vlna.

Vlnité hadice sa potom opletajú jedným alebo viacerými vrstvami opletu z drôtu z nekorodujúcej ocele, za účelom zvýšenia tlakovej odolnosti a mechanickej ochrany.


Hadice typu DUO

sú vyrobené vinutím profilovaných tenkých pásov z nekorodujúcej ocele po skrutkovici a ich odporovým (švovým) zvarením po obvode hadice v miestach preloženia profilov.

Vlnité hadice sa potom opletajú jedným alebo viacerými vrstvami opletu z drôtu z nekorodujúcej ocele, za účelom zvýšenia tlakovej odolnosti a mechanickej ochrany.


Pri voľbe typu hadice je potrebné vychádzať z maximálneho prevádzkového tlaku v súčinnosti s maximálnou prevádzkovou teplotou. Pokiaľ je prevádzková teplota média vyššia ako 100°C, je potrebné použiť taký typ hadice, ktorej menovitý tlak je vyšší, alebo rovný ako korigovaný prevádzkový tlak (max. prevádzkový tlak /tlakový koeficient k+).

Optimálnu dĺžku hadíc vypočítať podľa „Pravidiel pre výpočet “(viď. katalóg). Predovšetkým je potrebné zabrániť krúteniu hadíc a ich zalamovaniu z koncovkami.

Podrobné konštrukčné parametre jednotlivých typov hadíc nájdete v katalógu.