Odsávacie plastové hadice

Svojou konštrukciou sú určené hlavne pre sanie a dopravu abrazívnych produktov, vody, vzduchu, olejov a potravinárskych produktov. Plastové hadice sú dodávané ako tlakové alebo tlakovo-sacie. Vzhľadom na to, že sú vyrábané z rôznych druhov plastov sú výrazne ovplyvniteľné teplotou prepravovaného média. Čím je vyššie teplota média tým výraznejšie klesá tlaková/ sacia odolnosť hadice. Väčšina výrobcov udáva prevádzkové parametre plastových hadíc nameraných pri teplote 23°C. Pri doprave média s vyššou teplotou je potrebné uvažovať s prepočtovým koeficientom.
 

Výhodou plastových hadíc je výborná pružnosť a nízka hmotnosť (platí hlavne pre odsávacie hadice) a vysoká odolnosť voči abrazii ( v zmysle normy DIN53516 a testov je pri materiály PU 2,5x vyššia odolnosť oproti gumeným hadiciam).
 

Materiál hadíc: PVC, PU, Pre-PUR, PU-R, PE, PTFE v závislosti od typu hadice a média.
 

Materiál výstuže: PVC alebo oceľová špirála, ktoré zabezpečujú odolnosť a stabilitu hadice.
 

Vzhľadom na špeciálne používané materiály, ktoré zabezpečujú samozhášavosť majú plastové hadice veľmi dobré uplatnenie v drevárskom priemysle pri odsávaní prachu a pilín vo výrobe. Čistota použitých materiálov taktiež dovoľuje použiť hadice pre dopravu potravinárskych a farmaceutických produktov. Hadice je možné dodať s koncovkami alebo rýchlospojkami podľa požiadavky zákazníka.